Acte juridice de geodezie

Thyrolin

Disproporții semnificative în acte juridice care restricționează siguranța în țările Uniunii Europene, în special în zonele cu risc de explozie de metan sau praf de cărbune, au însemnat că au fost unificate prin crearea unei directive adecvate. Prin urmare, Directiva ATEX a fost creată în limitele zonelor care sunt direct expuse riscului de explozie.

Compania acestui fapt legal se recunoaște ca franceză, care este exact AtmosferăExplozibil. O sarcină importantă a acestui principiu a fost minimizarea riscului de explozie de metan sau praf de cărbune pe suprafețele pe cale de dispariție, pe cât posibil. În clubul actual, documentul vorbit este de asemenea utilizat pe scară largă pentru sisteme de protecție și instrumente care sunt luate la distanțe potențial explozive. Vorbesc aici despre dispozitive electrice.Împreună cu prevederile legale ale directivei ATEX, riscul de explozie în aceste spații poate apărea din stocarea, producția și utilizarea substanțelor care, dacă sunt integrate cu succes cu aerul sau cu o altă substanță, pot provoca o presupusă explozie. La nivelul acestor baze, lichide inflamabile și vaporii lor, cum ar fi alcooli, eteri și benzoline pot fi menționate în primul rând. În plus, pot fi incluse gaze inflamabile precum butan, propan, acetilenă. Alte temelii au fost: fibre precum praful de staniu, praful de aluminiu, lemnul sau praful de cărbune.Și este imposibil să descrie tot ce se întâmplă în acest document. Prin urmare, atunci când studiază în general acest act normativ, trebuie menționat că acesta reglementează toate condițiile și așteptările din domeniul stilurilor și dispozitivelor utilizate pe suprafețele explozive. Cu toate acestea, informații detaliate pot fi obținute în următoarele documente. Trebuie amintit doar faptul că noile materiale care reglementează domeniul de exploatare a zonelor de metan sau de praf de cărbune nu trebuie să constituie în niciun caz incompatibile cu avizele ATEX.De asemenea, trebuie remarcat faptul că toate echipamentele utile în zonele periculoase trebuie să fie marcate cu precizie cu marcajul CE, ceea ce indică faptul că acest instrument a trebuit să fie supus unei proceduri de evaluare a conformității efectuate de o persoană notificată.

Directiva noii soluții (deoarece aceasta este definită ATEX în reușita incompatibilității instrumentelor din zonele explozive indică faptul că un stat membru poate proceda cu anularea unor astfel de dispozitive.